Onze 5 glunderwaarden

1

Onderwijs op maat

Wij zien het potentieel van al onze leerlingen en brengen hun talenten in kaart. Zo kunnen we hen uitdagen volgens hun capaciteiten, hun interesses en ambities zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen en zich volledig kunnen ontplooien.

2

Leerplezier

Wij staan voor kwalitatief onderwijs waarbij ingezet wordt op leerplezier. Creativiteit en zelfexpressie worden sterk aangemoedigd om de persoonlijke, volledige ontwikkeling van onze leerlingen te bevorderen.

3

Openheid

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen les krijgen in scholen die staan voor respect, openheid en eerlijkheid. Zo creëren we een veilige leeromgeving waar we duurzame relaties opbouwen.

4

Activerend 

Leren

Wij prikkelen onze leerlingen met nieuwe informatie, zo kunnen ze actief bezig zijn met hun ontwikkeling. Ze nemen zelf initiatief om op ontdekkingstocht te gaan, gestimuleerd en ondersteund door enthousiaste en bekwame leerkrachten.

5

Samenwerking

Onze scholen bundelen hun krachten zodat elke leerling bij ons zijn favoriete leerplek vindt. Ook binnen elke school geeft ieder van ons het beste van zichzelf en dat straalt uit op onze leerlingen.